Skaffa dig ett gott skydd mot infektioner

Vaccination är ett enkelt sätt att skydda sig själv och andra mot oönskade sjukdomstillstånd. Tryggheten i att slippa tänka på risken för sjukdom gör nålsticket värt att genomlida.

Vaccination skyddar oss mot infektioner, som annars kan orsaka mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd. Vid vaccinering tillförs en antigen som triggar kroppens immunförsvar mot den komponent som gör att vi blir sjuka. Enligt det svenska vaccinationsprogrammet ska alla personer i ung ålder få vissa grundvaccin, mot sjukdomar som röda hund, mässling och kikhosta, men under livets gång kan det bli aktuellt med ett flertal andra vaccinationer. Inför resor till länder där det finns sjukdomar som är mycket ovanliga eller icke-existerande i Sverige, är det viktigt att vaccinera sig för att undvika risken att bli smittad. I många länder är det vanligt att drabbas av sjukdomar som sprids via dricksvatten och matvaror, till exempel diarrésjukdomen ETEC, kolera och hepatit A och B.

Även för lokala exkursioner

En annan sjukdom som blivit alltmer vanlig att vaccinera sig mot i Sverige är TBE. TBE är en sjukdom som sprids via fästingar, och överförs via saliven till människor när fästingen biter sig fast i huden. Personer som drabbas av TBE kan i värsta fall få hjärnhinneinflammation, vilket ger symptom som hög feber, kraftig huvudvärk, kräkningar, och man kan även få koncentrationssvårigheter, bli känslig för ljus och ljud och drabbas av allmän förvirring. TBE har traditionellt sett varit vanligast i de östra delarna av landet, men gradvis har viruset spridit sig mot västkusten och Göteborgsområdet. Vaccination mot TBE är idag mycket lättillgängligt och erbjuds förutom på Vaccinationsmottagning med drop-in i Göteborg även på flera apotek, i anslutning till shoppingcenter och i speciella vaccinationsbussar.

Ett samhälleligt samarbete

Tillgång till vaccinering har gjort att förekomsten av sjukdomar som förr i tiden var direkt dödliga för människor har reducerats anmärkningsvärt. Genom att stora delar av ett samhälles befolkning vaccineras mot vissa sjukdomar, minskar dessutom risken för att de som inte är vaccinerade drabbas av dessa, eftersom det blir svårare för åkomman att få fäste och fortsätta spridas invånare emellan. Man kan alltså säga att genom att en person vaccinerar sig mot en sjukdom skyddar hen inte bara sig själv från att bli sjuk, utan också andra. För att reducera förekomsten av en virussjukdom på en meningsfull nivå måste cirka 75-90% av befolkningen vaccinera sig. Ta reda på vilka vaccinationer du behöver, inför utlandsresan, inför influensasäsongen, och när du behöver påfyllning av ett grundvaccin.

19 Sep 2020

Vill du du må bättre, men har problem att hitta en väg bort från dåliga vanor? Hjälp finns! Välkommen till hadegott.se – din nya resurs för ett hälsosammare liv. Kost, träning, mental hälsa, sömn – här kan du få matnyttiga tips som lyfter både kropp och själ. Tänk på din hälsa och ha de gott!