Skydd för dig och andra

Behov av vaccin är en högst konkret fråga. Influensavaccin är aktuellt varje säsong och ger skydd inte bara till den som vaccinerar sig. Vuxna personer behöver ta ansvar för sin hälsa.

Under tusentals år har mänskligheten varit utsatt för smitta, virus och bakterier utan möjlighet till försvar. Man kände inte till anledningen till att människor blev sjuka. Många blev sjuka, vissa repade sig, andra dog. För bara några generationer sedan var det vanligt att ett par av barnen i barnaskaran i varje familj dog. I många fall handlade det då om infektionssjukdomar.

När man sedan började hitta orsaker till sjukdomarna och också lärde sig att förebygga dem så förbättrades situationen radikalt. Den idoga forskning som bedrivits har gett oss en helt annan förståelse av sjukdomar och hur de uppkommer. Med dessa kunskaper som grund har vi också kunnat fortsätta forskningen och utvecklingen. Idag kan vi e-handla för att både förebygga och bota sjukdomar.

Kostnader i sjukvård och mänskligt lidande

Sjuka människor har det besvärligt. Man mår dåligt och i vissa fall behöver man faktiskt sjukhusvård. Det handlar också om en konstant risk att man smittar andra som tål sjukdomen sämre. En i övrigt frisk person klarar enkelt av en influensa, medan en person med nedsatt immunförsvar som smittas kanske behöver sjukhusvård eller till och med avlider.

Förutom detta självklara är influensor dyra historier för samhället. De kostar vårdbesök och subventionerade läkemedel. De kostar också genom att drabbade i arbetsför ålder inte kan arbeta. Om man kan undvika att många personer blir smittade och insjuknar tjänar alla på det. Vinsterna blir stora både på individnivå och för samhället i stort.

Vaccination för allas bästa

Influensavaccin är ett oerhört effektivt och billigt sätt att förhindra smitta. Influensa är en sjukdomsgrupp som återkommer regelbundet. Tyvärr förändrar sig influensaviruset hela tiden vilket medför att man inte kan använda samma vaccin mot all influensa. Vad som krävs är att vaccinera så många personer som möjligt varje år.

Influensa medför ofta symptom som hög feber, ledvärk, hosta och trötthet. Det kan gå över snabbt eller bli kvar i flera veckor. Det är omöjligt att på förhand säga hur någon kommer att reagera. Det enda riktigt vettiga och rimliga är att vaccinera sig.

En vaccination är en snabb och enkel rutinåtgärd. Oftast kan man komma till en mottagning på en drop-in-tid eller en bokad tid. Du får ett snabbt stick i armen och de flesta får inga biverkningar alls. Så ta ditt ansvar!

6 Nov 2020

Vill du du må bättre, men har problem att hitta en väg bort från dåliga vanor? Hjälp finns! Välkommen till hadegott.se – din nya resurs för ett hälsosammare liv. Kost, träning, mental hälsa, sömn – här kan du få matnyttiga tips som lyfter både kropp och själ. Tänk på din hälsa och ha de gott!