Vaccin skapar kroppens små soldater

Vad är en av de allra viktigaste uppfinningarna i världen? Vaccin måste nog räknas med som ett svar på den frågan, det har ju räddat så otroligt många liv genom åren. Men hur fungerar det?

Oftast är det läkaren Jenner som tillskrivs denna upptäckt. Men egentligen var det inte hans från början. Han hade hört historier om mjölkerskor som inte fick smittkoppor, då de redan hade haft kokoppor. Och detta hade en bonde i England redan provat med hela sin familj. Han lät smitta alla familjemedlemmar med kokoppor. Sedan under ett smittkoppsutbrott i deras hemstad, blev ingen sjuk. När Jenner hörde talas om detta ville han prova om det verkligen fungerade. Han lät en åttaårig pojke vara försökskanin. Han smittade honom först med kokoppor och försökte sen göra detsamma med smittkoppor.

Lyckligtvis fungerade försöket, pojken insjuknade aldrig i smittkoppor. Men hur fungerar detta med vaccin då, egentligen?

Hur vaccin fungerar

Jo, i en vaccindos finns en pytteliten mängd av det smittsamma ämne man vill bli immun mot. Eftersom det är en sådan liten mängd, blir man inte sjuk. En del kan få lite symtom, såsom feber, men i förhållande till att det annars kan vara en dödlig sjukdom, är det ju ingenting.

När kroppen fått i sig den lilla dosen kommer immunförsvaret att börja arbeta. Arbetet består i att tillverka antikroppar mot det nya ämnet som kommit in i kroppen. Man kan likna det vid att kroppen rustar upp ett försvar, där antikropparna är soldater. Dessa små soldater kommer sedan att hela tiden stå redo vid försvarslinjen. Redo för just det hotet som de har tränats för.

Dags att anfalla

Om man sedan skulle bli utsatt för den smitta man tidigare vaccinerat sig mot, så har kroppen redan antikroppar mot det. Dessa kommer då direkt att angripa det smittsamma ämnet och man blir inte sjuk.

Kroppen måste bygga upp antikroppar mot varje enskilt smittämne. Det är därför det finns olika slags vaccin. Man kan säga att soldaterna är tränade i olika saker. Vissa är tränade för smittkoppor, andra mot influensa. Viruset i kokoppor och smittkoppor är så lika varandra att de soldater som är tränade för kokoppor, även rår på smittkoppor. Och det var just detta som Jenner kunde påvisa. Eftersom det var han som bevisade att det hela fungerade, och inte bara var en skröna, blev det han som tillskrevs upptäckten. Han döpte det till vaccin från latinets vacca, som betyder just ko. Läs mer om vaccin på denna webbsida: https://www.vaccinstockholm.se/ 

3 Nov 2020

Vill du du må bättre, men har problem att hitta en väg bort från dåliga vanor? Hjälp finns! Välkommen till hadegott.se – din nya resurs för ett hälsosammare liv. Kost, träning, mental hälsa, sömn – här kan du få matnyttiga tips som lyfter både kropp och själ. Tänk på din hälsa och ha de gott!