Ha det gott

Sida 2

RSS

Tandhygienister hjälper till och förebygger

14 May 2021

Har du fått en kallelse till tandhygienisten? Vad skiljer tandläkaren och tandhygienisten åt? Läs vidare för att få veta skillnaden mellan yrkena och vad hygienisten kan hjälpa till med.

Har du fått en lapp med texten “välkommen till tandhygienisten för den årliga tandkontrollen”? Kanske blivit förvirrad och funderat över att det är ju tandläkaren man går till för att kontrollera tänderna? I många delar av Stockholm som Solna, Bromma, Huddinge med flera har man börjat tänka nytt.

En tandhygienist arbetar med förebyggande tandvård och det är i huvudsak det som den årliga kontrollen innebär. De ser över tänderna och passar på att ta bort eventuell tandsten och plack när man är på besöket. Skulle något behöva åtgärdas så bokas en ny till tid till en tandläkare som fixar det. Ska man besöka en tandhygienist i Bromma kan man rådfråga dem om bra produkter för tandhälsan. De är erfarna när det kommer till tandvårdsrelaterade produkter som hjälper till att förbättra munhälsan.

Be om kostnadsförslag

För många kan tandvård vara en kostnadsfråga. Då kan det vara bra att veta att ett besök hos tandhygienisten kan vara billigare än ett besök hos tandläkaren. Skulle man tveka om kostnaden inför ett besök hos tandvården är ett tips att kontakta dem innan besöket. De kan då uppskatta vad det kostar och det finns möjlighet att få en avbetalningsplan om man behöver. Det finns även ett årligt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan att tillgå. Det dras automatiskt av på räkningen för att minska kostnaden för alla patienter.

Dags att skaffa hemtjänst?

28 Mar 2021

När man blir äldre så kan det vara svårt att klara sig själv i det dagliga livet med allt som måste göras för att ha en god livskvalitet. Ibland kan det krävas att en anhörig ordnar med hemtjänst.

Att få hjälp med hemtjänst är guld värt för de äldre som inte klarar sig själva längre, men fortfarande har ett eget boende i Stockholm. Att själv inse att det kan behövas hemtjänst kan ibland vara svårt. Då är det bra när det finns hjälpsamma anhöriga runt omkring som kan ordna med hjälpen som behövs. Hjälpen som hemtjänsten erbjuder kan betyda så mycket och det gör att man har en chans att få bo kvar i sitt eget hem lite längre. För den som behöver hemtjänst i Stockholm så finns det många professionella aktörer att välja bland i staden.

Vad gör hemtjänsten?

Anlita hemtjänst kan göras när den äldre inte klarar sig så bra i det dagliga livet med till exempel matlagning och att sköta hygienen. En annan sak som är viktigt att få hjälp med är medicinering, eftersom det är lätt att glömma bort det när minnet försämras. Att få i sig rätt medicin kan dock vara livsviktigt. Hur ofta hemtjänsten kommer att göra besök beror på hur pass ofta det behövs för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ibland är det aktuellt att få hemtjänst efter en olycka, för att då få hjälp under tiden man frisknar till och sedan får man utvärdera om hemtjänsten även behövs i fortsättningen.

Skydd för dig och andra

6 Nov 2020

Behov av vaccin är en högst konkret fråga. Influensavaccin är aktuellt varje säsong och ger skydd inte bara till den som vaccinerar sig. Vuxna personer behöver ta ansvar för sin hälsa.

Under tusentals år har mänskligheten varit utsatt för smitta, virus och bakterier utan möjlighet till försvar. Man kände inte till anledningen till att människor blev sjuka. Många blev sjuka, vissa repade sig, andra dog. För bara några generationer sedan var det vanligt att ett par av barnen i barnaskaran i varje familj dog. I många fall handlade det då om infektionssjukdomar.

När man sedan började hitta orsaker till sjukdomarna och också lärde sig att förebygga dem så förbättrades situationen radikalt. Den idoga forskning som bedrivits har gett oss en helt annan förståelse av sjukdomar och hur de uppkommer. Med dessa kunskaper som grund har vi också kunnat fortsätta forskningen och utvecklingen. Idag kan vi e-handla för att både förebygga och bota sjukdomar.

Kostnader i sjukvård och mänskligt lidande

Sjuka människor har det besvärligt. Man mår dåligt och i vissa fall behöver man faktiskt sjukhusvård. Det handlar också om en konstant risk att man smittar andra som tål sjukdomen sämre. En i övrigt frisk person klarar enkelt av en influensa, medan en person med nedsatt immunförsvar som smittas kanske behöver sjukhusvård eller till och med avlider.

Förutom detta självklara är influensor dyra historier för samhället. De kostar vårdbesök och subventionerade läkemedel. De kostar också genom att drabbade i arbetsför ålder inte kan arbeta. Om man kan undvika att många personer blir smittade och insjuknar tjänar alla på det. Vinsterna blir stora både på individnivå och för samhället i stort.

Vaccination för allas bästa

Influensavaccin är ett oerhört effektivt och billigt sätt att förhindra smitta. Influensa är en sjukdomsgrupp som återkommer regelbundet. Tyvärr förändrar sig influensaviruset hela tiden vilket medför att man inte kan använda samma vaccin mot all influensa. Vad som krävs är att vaccinera så många personer som möjligt varje år.

Influensa medför ofta symptom som hög feber, ledvärk, hosta och trötthet. Det kan gå över snabbt eller bli kvar i flera veckor. Det är omöjligt att på förhand säga hur någon kommer att reagera. Det enda riktigt vettiga och rimliga är att vaccinera sig.

En vaccination är en snabb och enkel rutinåtgärd. Oftast kan man komma till en mottagning på en drop-in-tid eller en bokad tid. Du får ett snabbt stick i armen och de flesta får inga biverkningar alls. Så ta ditt ansvar!

Vaccin skapar kroppens små soldater

3 Nov 2020

Vad är en av de allra viktigaste uppfinningarna i världen? Vaccin måste nog räknas med som ett svar på den frågan, det har ju räddat så otroligt många liv genom åren. Men hur fungerar det?

Oftast är det läkaren Jenner som tillskrivs denna upptäckt. Men egentligen var det inte hans från början. Han hade hört historier om mjölkerskor som inte fick smittkoppor, då de redan hade haft kokoppor. Och detta hade en bonde i England redan provat med hela sin familj. Han lät smitta alla familjemedlemmar med kokoppor. Sedan under ett smittkoppsutbrott i deras hemstad, blev ingen sjuk. När Jenner hörde talas om detta ville han prova om det verkligen fungerade. Han lät en åttaårig pojke vara försökskanin. Han smittade honom först med kokoppor och försökte sen göra detsamma med smittkoppor.

Lyckligtvis fungerade försöket, pojken insjuknade aldrig i smittkoppor. Men hur fungerar detta med vaccin då, egentligen?

Hur vaccin fungerar

Jo, i en vaccindos finns en pytteliten mängd av det smittsamma ämne man vill bli immun mot. Eftersom det är en sådan liten mängd, blir man inte sjuk. En del kan få lite symtom, såsom feber, men i förhållande till att det annars kan vara en dödlig sjukdom, är det ju ingenting.

När kroppen fått i sig den lilla dosen kommer immunförsvaret att börja arbeta. Arbetet består i att tillverka antikroppar mot det nya ämnet som kommit in i kroppen. Man kan likna det vid att kroppen rustar upp ett försvar, där antikropparna är soldater. Dessa små soldater kommer sedan att hela tiden stå redo vid försvarslinjen. Redo för just det hotet som de har tränats för.

Dags att anfalla

Om man sedan skulle bli utsatt för den smitta man tidigare vaccinerat sig mot, så har kroppen redan antikroppar mot det. Dessa kommer då direkt att angripa det smittsamma ämnet och man blir inte sjuk.

Kroppen måste bygga upp antikroppar mot varje enskilt smittämne. Det är därför det finns olika slags vaccin. Man kan säga att soldaterna är tränade i olika saker. Vissa är tränade för smittkoppor, andra mot influensa. Viruset i kokoppor och smittkoppor är så lika varandra att de soldater som är tränade för kokoppor, även rår på smittkoppor. Och det var just detta som Jenner kunde påvisa. Eftersom det var han som bevisade att det hela fungerade, och inte bara var en skröna, blev det han som tillskrevs upptäckten. Han döpte det till vaccin från latinets vacca, som betyder just ko. Läs mer om vaccin på denna webbsida: https://www.vaccinstockholm.se/ 

Skaffa dig ett gott skydd mot infektioner

19 Sep 2020

Vaccination är ett enkelt sätt att skydda sig själv och andra mot oönskade sjukdomstillstånd. Tryggheten i att slippa tänka på risken för sjukdom gör nålsticket värt att genomlida.

Vaccination skyddar oss mot infektioner, som annars kan orsaka mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd. Vid vaccinering tillförs en antigen som triggar kroppens immunförsvar mot den komponent som gör att vi blir sjuka. Enligt det svenska vaccinationsprogrammet ska alla personer i ung ålder få vissa grundvaccin, mot sjukdomar som röda hund, mässling och kikhosta, men under livets gång kan det bli aktuellt med ett flertal andra vaccinationer. Inför resor till länder där det finns sjukdomar som är mycket ovanliga eller icke-existerande i Sverige, är det viktigt att vaccinera sig för att undvika risken att bli smittad. I många länder är det vanligt att drabbas av sjukdomar som sprids via dricksvatten och matvaror, till exempel diarrésjukdomen ETEC, kolera och hepatit A och B.

Även för lokala exkursioner

En annan sjukdom som blivit alltmer vanlig att vaccinera sig mot i Sverige är TBE. TBE är en sjukdom som sprids via fästingar, och överförs via saliven till människor när fästingen biter sig fast i huden. Personer som drabbas av TBE kan i värsta fall få hjärnhinneinflammation, vilket ger symptom som hög feber, kraftig huvudvärk, kräkningar, och man kan även få koncentrationssvårigheter, bli känslig för ljus och ljud och drabbas av allmän förvirring. TBE har traditionellt sett varit vanligast i de östra delarna av landet, men gradvis har viruset spridit sig mot västkusten och Göteborgsområdet. Vaccination mot TBE är idag mycket lättillgängligt och erbjuds förutom på Vaccinationsmottagning med drop-in i Göteborg även på flera apotek, i anslutning till shoppingcenter och i speciella vaccinationsbussar.

Ett samhälleligt samarbete

Tillgång till vaccinering har gjort att förekomsten av sjukdomar som förr i tiden var direkt dödliga för människor har reducerats anmärkningsvärt. Genom att stora delar av ett samhälles befolkning vaccineras mot vissa sjukdomar, minskar dessutom risken för att de som inte är vaccinerade drabbas av dessa, eftersom det blir svårare för åkomman att få fäste och fortsätta spridas invånare emellan. Man kan alltså säga att genom att en person vaccinerar sig mot en sjukdom skyddar hen inte bara sig själv från att bli sjuk, utan också andra. För att reducera förekomsten av en virussjukdom på en meningsfull nivå måste cirka 75-90% av befolkningen vaccinera sig. Ta reda på vilka vaccinationer du behöver, inför utlandsresan, inför influensasäsongen, och när du behöver påfyllning av ett grundvaccin.

Kostar det att få stöd och matchning?

2 May 2020

Om man är arbetslös och inte riktigt vet hur man ska gå tillväga när man söker jobb, så kan man få hjälp av en coach. Men hur går det till? Kan alla få hjälp? Vart vänder man sig och vad kostar det?

Även de som haft jobb och kanske sökt tjänster många gånger, kan ibland tappa sugen och behöva någon som ger råd och coachning gällande hur man söker jobb. Det man då ska söka efter heter jobbcoach eller stöd och matchning vid jobbansökningar. Att vara jobbcoach har blivit ett populärt yrke och det finns många företag som gärna vill hjälpa till. Om man är inskriven som arbetslös på arbetsförmedlingen så kan man få hjälp av en jobbcoach. Det kan vara någon inom arbetsförmedlingen eller ett företag som arbetsförmedlingen har ett avtal med, så viktigt är att man inte anlitar någon som tar betalt för tjänsten då man kan få det gratis via arbetsförmedlingen.

Hjälp av en coach

Även om man känner att det hade varit bra att få lite stöd och hjälp så är det slutliga beslutet om man kan få hjälp av en coach eller ej, ett beslut som arbetsförmedlingen tar. Det beror ofta på situationen man är i, som om det är svårt att få jobb inom det området man redan arbetat inom eller studerat till, eller om man varit arbetssökande under lång tid. Meningen är att hjälpen ska gå till de som varit utan arbete länge eller som har en risk att komma få vara utan arbete länge. Men fyller man de önskade kriterierna så kan man få hjälp vilket område man än söker arbete inom och vilken ålder man än har. Kanske hittar man arbete snabbt eller så får man ta hjälpen under en längre period innan man hittar en tjänst, men det kan också vara så att man hittar andra jobb att söka inom områden som man annars inte tänkt på.

Hur det går till

En jobbcoach börjar med att ta reda på vem den arbetssökande är som vilka utbildningar man har, vad man arbetat med och vad man vill arbeta med. Det kan vara att man behöver hjälp att komma igång om man tappat sugen eller så kanske man behöver hjälp att skriva en attraktiv cv. Man kan även få tips på olika sätt att söka jobb och om man kanske behöver komplettera något i studieform.

För dig som börjar bli tunnhårig

28 Apr 2020

Om man börjar att förlora en stor del av det som man håller kärt angående ens utséende, då är det lätt att tappa självförtroendet. Men det finns saker man kan göra, för att återfå det igen.

Kanske börjar du märka att ditt förr så låga hårfäste har börjat dra sig mer och mer uppåt och bakåt, och känner att du inte alls är speciellt bekväm med den saken? Det finns saker man kan prova och göra om man börjar att bli tunnhårig. Kanske tappar man ännu mer hår än så, förutom själva tunnhårigheten och man inte alls är nöjd med den saken. Självförtroendet eller självkänslan kan absolut få sig en törn vid håravfall. Håret är en del av vårt utseende och är kanske ingenting som man vill vara utan, man känner sig inte hel utan sitt hår. Vad ska man tänka på och vad kan man då göra om man börjar bli tunnhårig?

En hårtransplantation

Det är många idag som väljer att genomgå en så kallad hårtransplantation. Det går till på så vis att man tar hårsäckar från ett ställe och flyttar till ett annat. Hår från en plats där man har lite mer hår och sedan sätter man ner det på områden där man börjar bli tunnhårig eller kanske redan är helt kal. På detta viset kan man få tillbaka en del av sin hårväxt och ens känsla för hur man känner om sig själv kan höjas. Att tappa håret eller bli tunnhårig är inte roligt för någon, men som tur är så finns det ju något man kan göra åt saken. Det kanske inte fungerar väl för alla, men för de allra flesta brukar en transplantation av håret löpa ut väl i slutändan.

Bota tunnhårighet med naturliga preparat - funkar det?

Det finns de som säger sig ha testat på naturpreparat, krämer och andra salvor för att försöka öka på sin hårväxt och stoppa sitt begynnande håravfall. Det kan i vissa fall ha en god effekt för tunnhårighet, att dessa preparat stärker upp håret och får det att se fylligare ut, men ingenting kan jämföras med att göra en hårtransplantation. Vill du få tillbaka ditt hår och känna dig som dig själv igen, så bör en hårtransplantation övervägas först. Det är relativt smärtfritt vid utförandet, då man bedövas med lokalbedövning. Det kan sticka till vid första sticket men sedan ska man inte behöva känna någon smärta.

Hur ofta ska man gå till optikern?

26 Apr 2020

Ärftliga sjukdomar kan vara en anledning till försämrad syn. Har du glasögon eller kontaktlinser så går du regelbundet hos optikern men hur ofta ska man egentligen kontrollera sin syn?

Under uppväxtåren kontrolleras synen planerat på besök vid BVC och senare av skolsköterskan. Är det någon misstänkt synnedsättning eller liknande så skickar sköterskan vidare till optiker eller ögonläkare, lite beroende av ålder och misstänkt fel. Ofta upptäcks nedsatt eller försämrad syn under dessa undersökningar och när skolplikten är över och du går ut i arbetslivet är ansvaret mer ditt eget. Du märker om din syn förändras eller du har andra problem med ögonen och bokar självmant tid hos optiker eller ögonläkare. Om du fått en bedömning och använder glasögon eller kontaktlinser är du vanligtvis inskriven hos en optiker som påminner dig om när det är dags att göra nästa undersökning.

Olika i olika fall

En årlig synundersökning av optiker rekommenderas till de som fortfarande växer, dvs de som är upp till arton år, de som är över 65 år samt de som använder kontaktlinser. Rekommenderad frekvens med undersökning vartannat år gäller för ungdomar upp till arton år som ej har något synfel samt för dig som är 40-65 år utan känt synfel. Intervallen där emellan dvs 18-40 år räcker det med undersökning vart tredje år om du inte själv misstänker eller upplever problem med synen. Använder du kontaktlinser dygnet runt så behövs kontroller lite oftare än de som enbart använder dagtid, rekommendationen är då var sjätte månad. Det är alltid enklast och mest lättillgängligt att undersöka synen hos din optiker och hen kan vid behov skicka dig vidare till ögonläkare.

Behöver du undersökas mer

Om du varit hos optikern och de inte hittar orsaken till problemet du upplever eller om de önskar utreda din syn eller dina ögon ytterligare får du besöka en ögonläkare. Här görs grundligare undersökningar och de har både annan utbildning och annan utrustning än din optiker. Du kan komma till ögonläkaren via remiss, men du kan också boka ditt besök själv. Ögonläkaren hjälper dig med synnedsättning, om du exempelvis har torra och kliande ögon. De kan upptäcka om du har förändringar i gula fläcken eller besvär med dina tårkanaler. De undersöker även och kan hjälpa dig vidare med grön- och grå starr eller om du har fått en vagel i ögat eller så kallad blefarit. Är du orolig eller bekymrad över din syn? Boka då en kontroll. Vi tipsar denna webbsida för kontroll: https://www.ögonläkarestockholm.nu

Så här tar du bort kroppshåret

22 Apr 2020

Genereras du av hårväxt på olika ställen på din kropp? Vill du ta bort hår från din kropp och letar efter en permanent lösning? Är du bara helt enkelt trött på att raka bort hår varje vecka?

Det finns många olika metoder att avlägsna sitt kroppshår. Du kanske har provat att dra bort håret med vax eller att raka dig. Vill du ha tunnare ögonbryn eller forma dem är det vanligast att man använder en pincett och plockar fram den formen man vill ha. Vid generande hårväxt på intima ställen är det mer vanligt med vaxning. Skäggväxt tas lättast bort med en rakapparat eller rakhyvel. Threading är en speciell metod som lämpar sig bra för att ta bort generande hårväxt i ansiktet. Samma gäller för hår under armarna men där finns också möjlighet att vaxa eller använda sig av laser för att få en mer permanent lösning på problemet. Även epilering är vanligt förekommande. Om du vill ha bort hår på benen, ryggen eller bröstet kan du välja på nästan alla alternativen.

Hur fungerar det med laser?

Laser är den nya och säkra metoden för att avlägsna hår mer permanent. Laserstrålarna riktas direkt mot hårsäcken och efter tillräckligt med värme kommer säcken helt enkelt att dö. Därefter lämnas jobbet till kroppen som på ett självklart och naturligt sätt stöter undan det döda. Efter några upprepningar av den här proceduren växer inget mer hår ut från den döda hårsäcken. Det är ett enkelt, säkert, smidigt och vänligt sätt att ta bort hårväxt och är ett skonsamt sätt mot huden. En riktad stråle kommer ge resultat fortare än du anar. Proceduren behöver dock upprepas ungefär sju gånger innan alla hårsäckar försvunnit under behandlingen.

Vad är epilering?

Oavsett vad du har för anledning att vilja ta bort hårväxt från kroppen kommer det att finnas olika alternativ att välja mellan. Det beror ju på att det kan vara lite skillnad på hur man avlägsnar hår. Allt beror på var någonstans på kroppen hårväxten sitter och hur känslig din hud är just där. Depilering innebär att allt ovanför hudytan kapas av och när det växt ut igen kan du ta bort det en gång till. Vill du ha en mer permanent hårborttagning är det epilering eller laser som ger det bästa resultatet. Epilering innebär att hela strået ända ner till roten tas bort. Inget gömt och inget glömt. I början upprepas behandlingen ofta för att sedan göras mer sällan.

Älskar du träning och vill dela med dig av din kunskap?

15 Apr 2020

Ofta när man frågar personer varför de inte arbetar med träningen som de älskar så mycket, får man svaret att det är något de gör bara för att det är kul. Men att det inte går att försörja sig på.

Vart kommer denna märkliga inställning från? Att ett jobb inte får vara kul och utmanande utan ska vara något som vi går till varje dag bara för att få lön så att man kan göra allt det där roliga på fritiden. Givetvis är detta en myt.

Men nu är det nya tider

Ingen kan väl ha missat de nya trenderna på arbetsmarknaden. Det finns bloggare och vloggare. Influencers och youtubers. Jobb skapade av människor som har en passion i livet och inte vill göra något annat. Så gillar man att träna så finns det väl inget bättre än att få dela med sig. Att gå till jobbet varje dag med ett stort leende på läpparna. Som om arbetet i sig inte är belönande nog så finns det ofta möjligheter att utvecklas och lära mera om det så är om kroppen, kost eller träning. Vem vet en dag kanske man står där med ett eget företag och lyckan av att få göra det som man anser är det bästa som finns och dessutom få betalt.

Hur går man tillväga?

Det finns många saker att ta i betraktande när man bestämmer sig för att gå en utbildning. Vilket är steg ett för att få licens att jobba som personlig tränare. Finansieringen är en viktig del att titta på så att man inte behöver känna sig stressad över ekonomin. Ett sätt att göra det enklare att finansiera studierna utan att behöva ta lån är att studera på distans. Det kanske låter märkligt för en utbildning där man ska lära sig om träning. Men att man läser på distans innebär ofta att man läser teori hemma samt även har en del praktik. Kanske man har ett lokalt gym där man kan få gå vid sidan av och studera samt träna själv på det man lärt sig. Förutom det så träffas man på skolan, ofta under flera helger som är lärarledda. Man kan utbilda sig till PT det vill säga personlig tränare. Men vill man ha lite bredare kunskap kan man lägga till kostrådgivning. En bra ide särskilt om man vill starta eget med större utbud. Vi rekommenderar denna webbsida: https://ptdistans.nu/

Kortfattat om Botox

12 Apr 2020

Botox är ett läkemedel som idag används inom skönhetsindustrin. Behandlingen blir allt mer populär och har utvecklats till att bli skonsammare mot ansiktet med mindre biverkningar.

Botox började användas på 90-talet. Redan då var dess huvudsakliga tillämpning inom skönhetsindustrin, något som gäller än idag med full kraft. Botox är ett läkemedel vars innehåll har visat sina goda effekter på de flesta patienter som väljer att genomgå en kosmetisk eller estetisk behandling. Syftet med läkemedlet är att släta ut rynkor såsom rökrynkor. Det används även i behandlingar av kaninlinjer eller sura mungipor i ansiktet. Botox injiceras i olika delar av ansiktet beroende på vilket område man vill behandla. Panna, ögonbryn, överläpp och mungipor är vanligt förekommande ansiktsdelar som behandlas med Botox. Samtliga behandlingar utförs av certifierade läkare på skönhetskliniker. Var hittar du dessa? Den frågan går vi in på under nästa rubrik.

Skönhetskliniker i Sverige

Samtliga Botox-behandlingar utförs på skönhetskliniker i Sverige, en regel som ska följas enligt lag. Sådana hittas i de stora städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Urvalet är störst just där, vilket är mer eller mindre väntat. Sveriges största städer är långt ifrån ensamma om att erbjuda Botox-behandlingar. Kliniker hittas även på övriga orter även om det finns betydligt färre kliniker där. En eventuell behandling påbörjas alltid med en kostnadsfri konsultation med läkare eller specialist. Under samtalet får den blivande patienten reda på alla detaljer kring proceduren samt viktiga råd och tips. Samtliga åtgärder som bör tas efter en procedur gås också igenom. Observera att ingen behandling får genomföras om patienten anses ligga i någon riskzon.

Möjliga biverkningar

När du injicerar botox i ansiktet kommer du att märka en effekt under de första 48 timmarna som gradvis ökar under nästkommande 10- 15 dagarna. Själva behandlingen kan vara mellan 3 och upp till 6 månader. Tiden varierar patienter emellan. I många fall väljer patienten att upprepa proceduren för att bibehålla effekten. Botox är inget allergiframkallande medel enligt de undersökningar som gjorts hittills. Några biverkningar kan dock uppstå och huvudvärk är den vanligaste. Små blödningar och sänkningar av övre eller undre ögonlock kan också förekomma. Hur går en procedur till egentligen? En liten mängd botox injiceras i huden med en spruta. Detta leder i sin tur till att nervimpulserna blockeras och muskeln slappnar av, vilket i sin tur förhindrar bildningen av rynkor. Resultatet är slätare hud och färre rynkor. Behandlingen utförs med tunna nålar som inte orsakar någon större smärta. Vi rekommenderar att läsa mer om botox på denna sajt: https://www.botoxstockholm.biz/

Hur lång tid håller fillers?

11 Apr 2020

Många väljer idag att göra olika typer av behandlingar i ansiktet, för att antingen fylla ut eller för att se ett par år yngre ut. Hur många behandlingar krävs och hur länge håller dessa?

Det blir faktiskt vanligare och vanligare idag att människor går och gör fillers eller andra typer av behandlingar i ansiktet, detta för att se yngre ut eller för att fylla ut vissa delar av ansiktet. Det finns väl egentligen två typer av människor som gör detta, de som behöver eller vill göra det på grund av estetiska skäl och de som helt enkelt kanske måste, på grund av skador eller liknande. Det är inte lika tabu idag att gå och göra fillers som det var för bara ett par år sedan. Förr var det nästan bara för kändisar och hollywoodskådisar, och det klientelet som utförde sådana här typer av behandlingar. De som fortfarande funderar på detta, att gå och göra fillers, har säkert en massa frågor om hur ont det gör eller hur länge en behandling håller.

Hur fungerar det att göra fillers?

Enkelt förklarat så är fillers en slags injektionsbehandling, och man använder sig alltså av nålar vid ingreppet eller behandlingen. Man bör väl inte direkt vara skraj för nålar om man har tänkt sig göra detta, men det är ingenting som gör ont då det utförs under lokalbedövning. Det är en salva med lokalbedövande medel i som stryks på huden om man så önskar, men det är långt ifrån alla som tar den. De flesta brukar tycka att det går riktigt bra utan. Fillers läggs under huden för att sträcka ut och jämna till den yttre huden. Har man gropar efter ärr eller akne till exempel, så är fillers ett utmärkt sätt att ta bort eller i alla fall reducera dessa.

Behandla ärr, fina linjer och rynkor

Man gör fillers för att jämna ut huden helt enkelt, vare sig det handlar om rynkor, fina linjer eller ärrbildning. Frågan om exakt hur länge fillers håller är lite svår att svara på. Det kan bero på en rad olika faktorer, så som vilket område av ansiktet som man har behandlat, eller hur ens egen läkningsprocess går. Det har även att göra med ens egen ämnesomsättning och vilken typ av livsstil man har. Men för att ge ett brett spann så brukar läkare som utför fillers säga att de generellt håller mellan fyra till tolv månader. Vi rekommenderar läsa mer om fillers på denna sida: https://www.fillersstockholm.se/

Fixa stans bästa tacomiddag!

18 Feb 2020

Ska du ha fredagsmys men saknar idéer om vilket mys det är som du ska fixa? Varför inte göra en hel tacomiddag? Taco går alltid hem hos de allra flesta i alla åldrar. Det som är så bra med tacos är att alla hittar något som de gillar. Om man bar göra tillräckligt många varianter av kött och grönsaker, och olika såser, så hittar alla något gott som de vill äta.

Man kan gott och väl göra vegetariska alternativ, med till exempel Oumph eller Quorn, kan man ersätta köttet och göra så att det smakar exakt som kötträtterna som alla gillar med tacos. Bara man använder samma ingredienser i övrigt, så får man det vegetariska alternativet att smaka exakt likadant.

Alla hittar något som man gillar

Med tacos hittar alla något som de gillar, den som inte gillar tomater, kan ta sallad och majs, och den som inte gillar gurka kan välja tomater och lök, eller avocado och mynta, eller paprika och sallad. Variationerna är så många att alla kan välja sina favoritgrönsaker. Och den som har barn, märker att man plötsligt får barnen att välja grönsaker, när de får välja själva vilka de vill ha med och tillsammans med kött och goda såser blir grönsakerna goda.

Man kan göra sina egna tortilla

Vill man kan man själv göra sina egna tortilla. Man kan göra tortilla på majs, då använder man majsmjöl, bakpulver och fiberhusk, för glutenfria tortilla. Dessa majstortilla är de som liknar mest de ursprungliga tortilla som man åt i Mexico.

Så här gör du 6 stycken tortilla:

2 dl majsmjöl

1 nypa bakpulver

1/2 tsk salt

2 msk fiberhusk (finns i en välsorterad matbutik)

2 dl vatten

1 msk rapsolja

Blanda allt mjöl, bakpulver och salt, tillsätt vatten och olja. Knåda sedan ihop allt till en fin deg. Del den i 6 olika bitar. Rulla varje bit till en boll och kavla sedan ut på ett mjölat bord. Du bör kavla ut dem tunt. När de är färdiga, kan du steka dem i en het stekpanna utan olja eller smör. Sedan är det bara att fylla dem med egna godsaker, fylla på med sås, ost och grönsaker. Rulla ihop och mums in i munnen. Om du tycker det är lite för mycket, så kan du beställa hem catering. Det är ingen dum idé, om man inte orkar gå ut och äta. Vill man bara chilla hemma kan man beställa catering hem till en.

Festtips: catering med smörgåstårta

16 Feb 2020

Självklar på dop, bröllop och begravning. Älskad i ett halvt sekel! Med drygt 50 år på nacken är ett bra festtips: catering med smörgåstårta!

Vigseln har sin kritvita klänning, dopet inslagna sparbössor i paket och begravningen har sina givna psalmer. En hel del skiljer livets stora högtider åt men en sak har de gemensamt - smörgåstårtan!

Det finns idag massor av goda recept på olika sorters smörgåstårtor. Allt från rostbiff på toppen, till svala skaldjur och självklart vegetariska alternativ. Du som väljer att beställa smörgåstårta via catering gör en smart val. Då kan du få i princip vilka smaker du vill och slipper dessutom göra jobbet!

Smörgåstårtan en svensk uppfinning

I tv-serien Solsidan rynkar Palle, bror till den populära huvudkaraktären Anna, på näsan åt smörgåstårta på begravning. Varför måste det alltid serveras smörgåstårta på begravning undrar han?

För att det är en svensk klassiker och gott såklart! För smörgåstårta blir väl aldrig fel? Nix, det är precis det som är själva grundidén bakom det här bakverket. Eller ska vi säga maträtten?

Smörgåstårtan är en svensk uppfinning och Gunnar Sjödahl ses av många som smörgåstårtans fader.

I mitten av 1960-talet hade Gunnar Sjödahl fixat i ordning landgångar på löpande band. Både till dop, bröllop och begravning. Nu fick han en idé och ville skapa något nytt. En tårta som skulle signalera fest mer än en den platta smörgåsen som landgången är. Tårtan skulle ändå inte stjäla för mycket uppmärksamhet med tanke på att den serveras på högtider med starka känslor.

Allt började i Östersund

Gunnar Sjödahl skapade då en tårta med ostkräm i botten och skaldjur som fyllning. Han tänkte att det borde vara något många kunde gilla. Han penslade den med grädde och strösslade sen sidorna omsorgsfullt med strössel av smördeg. Smaker som var mjuka, snälla och neutrala för gommen.

När den unge konditorn var klar med sitt koncept 1965 började han så småningom sälja och servera smörgåstårtan på det anrika Wedemarks konditori i Östersund. Trots de goda och milda smakerna var han rädd för att den pampiga tårtan skulle skrämma bort kunderna, som var vana att köpa en vanlig smörgås.

Gunnar Sjödahl skar upp sin nyskapade smörgåstårta i slanka bitar och det föll kunderna på läppen! En bit smörgåstårta var ett format som verkligen gick rakt in i hjärtat på Svensson.

12 000 smörgåstårtor! Så många smörgåstårtor sålde konditoriet redan första året som den fanns till försäljningen. Det här var en för bra idé för att stoppa. I dag har var och varannan mumsat smörgåstårta. Inte bara en, utan upprepade gånger. Det går knappt att hitta en blågul tårtspade som inte skurit genom lager av fyllning i den klassiska svenska smörgåstårtan.

Variera i all oändlighet

Avokado, kesella, kvarg och passionsfrukt till kallskuret. Under åren har smörgåstårtan ändrats.. Det finns ingen gräns för hur långt den kan fortsätta att utvecklas.

Sedan några år tillbaka testar fortfarande smörgåstårtans fader, Gunnar Sjödahl på nya recept. Det sägs att han bland annat testar att baka smörgåstårta med rostade cashewnötter och för att skruva upp smaken lägger han till lite chili. Han putsar och filar på sin skapelse, allt för att fortsätta ligga i tiden. Det är en av de stora förtjänsterna med just smörgåstårta, att har du ätit en, har du minsann inte ätit alla!

Vad väljer du helst? Vegetarisk? Skinksmak, räkor, rullad ostskiva, laxrosor eller helt veganska pålägg?

Våra bröd och mackor har genomgått stora förändringar de senaste åren med smörgåstårtan är i stort sett samma form och koncept som tidigare. Vi äter den då och då men inte så ofta att vi hinner tröttna. Och grundreceptet fungerar än. Smörgåstårtan är lätt att ta till sig samtidigt som den signalerar högtid.

På denna sida hittar du fler tips om catering: www.cateringsödertälje.nu

När du vill ha event i Cannes

28 Aug 2019

Den som arbetar på ett företag kanske förväntar sig att när företaget arrangerar något event, en konferens eller åker på kick-off med personalen, ska göra något lite extra. Inte bara arrangera pick-nick i närmaste park (snålt), eller äta smörgåstårta i personalmatsalen (det blir man inte mätt på). Vill då företaget satsa lite extra på sin personal, kan man förslagsvis arrangera ett event i Cannes. Det slår garanterat alla förväntningar.

Så är Cannes

Bara det att få komma til Cannes, är en extravagans i sig. Cannes ligger på Frankrikes östkust vid Medelhavet. Cannes är konferensernas stad och här brukar kändiseliten vistas året om. Det mest kända arrangemanget är filmfestivalen i Cannes, som har arrangerats här sedan 1946. Man delar ut priser som Guldpalmen och Grand Prix. Det var här som Birgitte Bardot kastade kläderna och slog igenom. Hit har samtliga Hollywood kändisar kommit och gått längs röda mattan. Här finns lyxhotellen Majestic, Carlton Inter-Continental och Martinez. Här kan vem som helst ströva längs shoppinggatan Rue D'Antibes. Här kan du bada någonstans längs den sju kilometer långa badstranden. På kvällen är det bara att klä om och bege sig ut i nöjeslivet med spelkasino, restauranger och barer.

Arrangera event i Cannes

Att själv arrangera event i Cannes kan vara ganska svårt, det är sällan som man råkar ha de kontakter som man kan behöva för att boka bäst konferenshotell, boka konferensrum, ordna med aktiviteter som passar för företaget, boka föreläsare, boka mässor eller vad det nu är som man vill göra. Kanske man vill ha teambuildande aktiviteter; som att hoppa bungyjump, vandra i bergen, flyga med luftballong eller helikopter. Då kan det vara bra att ha en svensk arrangör på plats som kan boka allt det som man önskar sig.

Knyta affärkontakter under ordnade former

Är det så att man vill knyta affärskontakter och förhandla om kommande affärer, kan man behöva göra förberedelser för det så att allt är ordnat när man väl är på plats i Cannes. Sådana viktiga saker är det bäst om man har någon svensk arrangör som vet vad vi svenskar vill ha klart tills det är dags att förhandla med någon framtida attraktiv affärspartner. Det kanske är viktigt att spela golf tillsammans, äta tillsammans eller umgås på annat vis. Affärskulturen mellan länderna är relativt annorlunda och man kommunicerar och lär känna varandra på olika sätt i Sverige och i Frankrike. Då kan en svensk arrangör underlätta för olikheterna så att de inte krockar med varandra.

← Äldre inlägg

Vill du du må bättre, men har problem att hitta en väg bort från dåliga vanor? Hjälp finns! Välkommen till hadegott.se – din nya resurs för ett hälsosammare liv. Kost, träning, mental hälsa, sömn – här kan du få matnyttiga tips som lyfter både kropp och själ. Tänk på din hälsa och ha de gott!